Du học Nhật

Học tiếng Nhật

Hỏi Đáp

Latest

Ở Nhật bao lâu thì có thể nói chuyện với người Nhật

[Câu hỏi từ YouTube] Ở Nhật bao lâu thì có thể nói chuyện với người Nhật Trả lời: Muốn giao tiếp tốt tiếng Nhật thì phải thực hành nhiều. Một trong số cách phổ biến là kiếm việc làm thêm vì vừa có thêm thu nhập mà lại có thể...