Xin học bổng du học Nhật là một vấn đề được nhiều bạn quan tâm. Vậy học bổng của Nhật có bao nhiêu loại ? Điểm dễ và khó của từng loại học bổng. Lựa chọn học bổng phù hợp để đăng ký là việc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tỉ lệ nhận học bổng của các bạn du học sinh.

 

Xin học bổng du học Nhật. Khó hay dễ ?

Các loại học bổng

Dạng 1: Hiện đang ở Việt Nam, xin học bổng du học Nhật

Có 3 cách phổ biến nhất:

 • Cách 1: Xin học bổng của chính phủ Nhật
  Phải là sinh viên đại học, cao đẳng hoặc đoạt giải một cuộc thi nào đó (biện luận tiếng Nhật, thi nhà lãnh đạo trẻ,…). Bởi vì xin loại học bổng này cần có trường đại học, cao đẳng hoặc một đơn vị, tổ chức giáo dục nào đó đứng ra tiến cử. Nếu bạn đang học đại học hoặc cao đẳng, bạn có khả năng, thành tích học tập tốt và muốn học tập tại Nhật, hãy thử liên hệ trực tiếp với trường bạn đang học để xin được đề cử.
 • Cách 2: Xin học bổng của tổ chức JASSO (Japan Student Service Organization)
  * Trang web iếng Nhật:
  http://www.jasso.go.jp/
  * Trang web tiếng Anh:
  http://www.jasso.go.jp/en/
  – Cần phải giỏi tiếng Nhật và đã đậu EJU (Examination for Japanese University Admission for International Student) – là một cuộc thi cấp chứng nhận đủ điều kiện học đại học ở Nhật. (Học sinh cấp ba nếu giỏi tiếng Nhật thì có thể luyện thi và đăng ký EJU để xin học bổng).
  * PDF giới thiệu và hướng dẫn đăng ký thi EJU:
  Hướng dẫn EJU-2020
 • Cách 3: Xin trở thành học sinh trao đổi giữa trường Việt Nam và trường Nhật Bản
  Phải là sinh viên đại học, cao đẳng có thành tích học tập tốt để xin được du học Nhật dưới hình thức trao đổi sinh viên giữa trường bạn với một trường khác tại Nhật. (Cách này thì hết thời hạn phải về, hoàn thành việc học ở trường của bạn tại Việt Nam, chứ không học tiếp lên tại Nhật).

 

Dạng 2: Đã sang Nhật mới xin học bổng

Nếu bạn hiện đang được trợ cấp học bổng từ bất kỳ tổ chức nào thì cũng không thể xin tiếp được – phải để cơ hội cho người khác nữa.
Bạn có thể xin học bổng của chính phủ nếu là sinh viên đại học, cao đẳng. Còn học sinh bình thường học trường tiếng Nhật thôi thì không xin được. (Trừ phi bạn đã học đại học, cao đẳng chuyên về Nhật Bản học ở Việt Nam, trình độ tiếng Nhật thượng thừa và sang Nhật để nghiên cứu chuyên sâu hơn về tiếng Nhật, văn hoá Nhật thì mới được học bổng.)
Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thông tin học bổng từ JASSO. Tổ chức này còn có thể giới thiệu cho bạn các loại học bổng từ chính quyền địa phương nơi bạn sống, và còn từ nhiều đoàn thể tư nhân Nhật Bản khác nữa. Vì thế, hãy theo dõi trang web của JASSO thường xuyên. Đặc biệt, xin học bổng của JASSO có vẻ thoáng hơn xin học bổng của chính phủ. Hãy tải về PDF giới thiệu các loại học bổng ở Nhật do JASSO biên soạn:
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

Hãy xem video để biết thêm chi tiết nhé 🙂