[Câu hỏi từ YouTube] Thi EJU để vào đại học có khó không ?

Trả lời: Không khó mà là rất khó vì phải thi bằng tiếng Nhật. Khó nhất là khối xã hội gồm các môn Sinh, Sử, Địa. Đặt biệt là môn Sử và Địa. Địa lý và lịch sử khó một phần là do không hiểu về nó. Và có học vẹt mà không có niềm đam mê là rất khó khăn. 
Ngược lại môn Toán thì khá dễ vì khá là gần gũi với toán ở Việt Nam chỉ có khác là tiếng Nhật và cách làm.
Cũng như thi đại học ở Việt Nam, thi đại học ở Nhật cũng khó bởi vậy cũng sẽ có các trung tâm luyện thi.