[Câu hỏi từ YouTube] Thẻ debit và master card đem qua VN có xài được không ?

Trả lời: Được và phải có tiền mới có thể sử dụng được. 
Lưu ý: Thẻ phải được mở chức năng thanh toán toàn cầu và khi xài sẽ tốn nhiều phí như phí chuyển đổi ngoại tệ và phí chuyển sang Nhật.