[Câu hỏi từ Facebook] Với thẻ debit mua ở combini thì mình muốn nạp tiền vào thẻ đó thì có được không?

-> Không nạp tiền được, nếu tiền không đủ dùng thì phải ra combini mua thẻ mới.

Mở website rồi đăng nhập vài tài khoản của bạn thì có thể gộp tiền dư của thẻ cũ và tiền trong thẻ mới. Gộp bao nhiêu thẻ lại cũng được. Sau khi gộp thì hệ thống sẽ tự động tạo một số tài khoản mới toanh với tổng số tiền đã gộp cho bạn dùng số tài khoản mới này để mua sắm online.