[Câu hỏi từ YouTube] Ở nhật mua kính áp tròng (contact lens) cận thị thì có thể đo mắt ở chỗ mua luôn được không ?

Trả lời: Nếu như bạn đã biết số đo cận của mắt khi đeo lens thì có thể mua mà không cần yêu cầu chứng nhận bác sĩ. 
Trường hợp bạn chưa đo độ lens mà mới chỉ có độ kính cận thì nên đo độ lens. 2 độ này khác nhau vì kính cận thì cách mặt một khoảng còn kính áp tròng thì sát nên nó sẽ lệch khoảng 0.5 đến 1 độ. 
Không nhất thiết phải đến bệnh viện để đo độ lens mà bạn có thể đo trực tiếp ở các cửa hàng bán kính lớn. 
Lưu ý: Sẽ có trường hợp nếu bạn tiếng Nhật không tốt lắm thì người ta sẽ không đo mắt cho bạn.