[Câu hỏi từ YouTube] Ở Nhật bao lâu thì có thể nói chuyện với người Nhật

Trả lời: Muốn giao tiếp tốt tiếng Nhật thì phải thực hành nhiều. Một trong số cách phổ biến là kiếm việc làm thêm vì vừa có thêm thu nhập mà lại có thể trau dồi khả năng giao tiếp. 
Lúc mình mới qua 3 tháng đầu làm Obento nhưng không nói được gì nhiều vì chỉ làm đứng làm thức ăn. Có ngồi nói chuyện với một số người đi trước thì thấy đã đi làm khoảng 1 đến 2 năm và nói mình là phải đi làm như vậy mới quen được. 
Nhưng mình không nghĩ vậy và chuyển sang làm trong bếp, lúc này bưng đồ ăn và giao tiếp với khách hàng nên mình tự tin và nói chuyện được nhiều hơn.