[Câu hỏi từ YouTube] Người Nhật coi phim qua trang web nào?

-> Họ coi phim qua TV và dịch vụ đính kèm mạng internet (ở Nhật dịch vụ mạng internet/mạng điện thoại có gói xem phim bản quyền – nhà mạng sẽ cung cấp tài khoản xem phim cho bạn – tương tự K+ ở Việt Nam). Bên cạnh nó họ xem Netfix rất nhiều, giá cả rất rẻ so với vật giá Nhật. Bên cạnh đó thì Tsutaya, Yahoo, và Amazon cũng là những hãng cung cấp dịch vụ xem phim khá phổ biến.