[Câu hỏi từ YouTube] Nếu vừa mới sang nhật thì khoảng thời gian đầu mua đt liền luôn hay như thế nào

Trả lời: Khi qua Nhật nếu bạn chưa có điện thoại và muốn mua thì sẽ có 2 hình thức mua

  1. Mua trả góp nhà mạng mỗi tháng thì sẽ trả khoảng 10.000 yên (2.100.000 vnđ) ~ 15.000 yên (3.150.000 vnđ) mỗi tháng trong vòng 24 tháng nếu dừng sẽ bị phạt khoảng 10.000 yên (2.100.000 vnđ). Không khuyến khích
  2. Mua điện cũ hoặc điện thoại giá rẻ để xài mạng nhánh thì sẽ tiết kiệm tiền hơn Khuyến khích