[Câu hỏi từ YouTube] Mua thẻ visa ở cửa hàng tiện lợi (combini) nhưng không thanh toán được thì phải làm sao ?

Trả lời: Thẻ thanh toán visa trả trước ở combini có nhiều loại khác nhau. Để dễ dàng kiểm tra thì có thể thử thanh toán trên 2 trang thông dụng của Nhật là amazon.co.jp và rakuten.co.jp. 
Nếu vẫn không thanh toán được thì trên thẻ sẽ có số điện thoại hỗ trợ. Có thể gọi để nhờ được giúp đỡ.