[Câu hỏi từ YouTube] Lấy N5 rồi qua Nhật có ổn không ?

Trả lời: Ngày xưa mình cũng lấy N5 rồi qua Nhật. Nhưng mình khuyên chân thành các bạn nên học thật tốt ở Việt Nam thì sau này qua Nhật sẽ sướng hơn. 
Vì nếu không biết tiếng khi qua sẽ gặp khó khăn khi làm giấy tờ cũng như lúc xin việc thì chỉ xin được những chỗ lao động không cần biết nhiều tiếng khá là vất vả.