[Câu hỏi từ YouTube] Làm sao để làm thẻ credit card của rakuten ?

Trả lời: Làm thẻ credit card quan trọng nhất là lúc điền giấy tờ phải cẩn thận và tỉ mỉ. Vì người ta sẽ xem xét nhưng thông tin mình cung cấp mà có thể làm được hay không.
Những điều kiện cơ bản nên có :

+ Phải chứng minh được ở Nhật trên 6 tháng, visa lưu trú còn thời gian dài 1,2 năm.
+ Phải có thu nhập ổn định hàng tháng hoặc phụ thuộc vào người có thu nhập ổn định.
+ Số tiền trong tài khoản phải đủ để có thể trừ tiền.