[Câu hỏi từ YouTube] Không nộp hộ chiếu có xin tư cách lưu trú được không ?

Trả lời: Đươn nhiên là không được rồi.