[Câu hỏi từ YouTube] Kanto, Kansai là gì?

-> Vùng Kanto (関東 – Quan Đông) là vùng phía đông Nhật có 7 tỉnh bao gồm thủ đô: Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Gunma, Ibaraki, và Tochigi. Đây là vùng đô thị hóa cao nhất, kinh tế phát triển mạnh mẽ. Giống như Lục tỉnh Nam Kỳ của mình ngày xưa vậy.
Vùng Kanto (関西 – Quan Tây) là vùng phía đông Nhật, có kinh tế phát triển cao, các ngành công nghiệp nặng lớn mạnh, sầm uất bậc nhất ở đây. Gồm 7 tỉnh bao gồm cố đô: Kyoto, Osaka, Mie, Nara, Wakayama, Hyōgo và Shiga.