[Câu hỏi từ Facebook] Cho mình hỏi ở Nhật có quy định gì về việc phải làm cho công ty tối thiểu bao nhiêu lâu trước khi chuyển việc không?

-> Không có quy định thời gian tối thiểu. Nhưng một số công ty thoả thuận riêng với nhân viên lấy tiền đặt cọc trước, nếu làm hết một vài năm thì mới trả lại tiền. Đây là cách không chính thống nhưng nếu như bạn đã ký thoả thuận thì phải cam kết làm theo nếu muốn nhận lại tiền.