Tác giả: Đặng Thị Hồng Nhung

Kanto, Kansai là gì

[Câu hỏi từ YouTube] Kanto, Kansai là gì? -> Vùng Kanto (関東 – Quan Đông) là vùng phía đông Nhật có 7 tỉnh bao gồm thủ đô: Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Gunma, Ibaraki, và Tochigi. Đây là vùng đô thị hóa cao nhất,...

Xem

Thẻ debit ở combini

[Câu hỏi từ Facebook] Với thẻ debit mua ở combini thì mình muốn nạp tiền vào thẻ đó thì có được không? -> Không nạp tiền được, nếu tiền không đủ dùng thì phải ra combini mua thẻ mới. Mở website rồi đăng nhập vài tài...

Xem