Đây là lần đầu tiên mình tổng hợp các ca sốc văn hoá của mình tại Nhật thành một phần gồm 10 điều chính. Sau này còn nhiều, rất nhiều phần nữa, mời các bạn quá mục.

Sốc văn hoá phần 1 a

Hãy xem video để hiểu rõ hơn các cú sốc của mình nha 🙂

 

Phần sau:

Sốc văn hoá phần 1 b