Đây là tổng hợp từ kinh nghiệm thực tiễn, hi vọng các bạn có thể tránh được tình trạng quên mang các đồ dùng cần thiết, hoặc mang nhưng không đủ, hoặc mang thừa thứ không cần thiết. Vậy mang gì khi du học Nhật