Xin học bổng du học Nhật là một vấn đề được nhiều bạn quan tâm. Vậy học bổng của Nhật có bao nhiêu loại ? Điểm dễ và khó của từng loại học bổng. Lựa chọn học bổng phù hợp để đăng ký là việc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tỉ lệ nhận học bổng của các bạn du học sinh.